© 2023 by Annex. Proudly created with Wix.com

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon

החברה לפיתוח מזרח ירושלים

החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ ("פמ"י") היא חברה ממשלתית שהוקמה בשנת 1966 במטרה לפתח ולשקם את שכונת ימין משה וממילא שהיו שכונות ספר. משנת 1967 שימשה החברה כזרוע הביצועית העיקרית של ממשלת ישראל ועיריית ירושלים בפיתוח ובשיקום שכונות העיר החדשות. דגש רב ניתן לפרויקטים תיירותיים, שיפוץ, אחזקה ותפעול. בשנים האחרונות פועלת פמ"י בקידום פרויקטים מורכבים וייחודיים בשיקום ואחזקת העיר העתיקה על כל רובעיה ובשטחים הפתוחים הסובבים לה, בהפעלת אתרים תיירותיים ובייזום פרויקטים, חידוש נכסים ובהם מתחם חוצות היוצר, שכונת ימין משה, חנויות בשער שכם ועוד.

 

החברה עוסקת בתפעול וניהול של מספר אתרי תיירות בירושלים, ביניהם טיילת החומות, מערת צדקיהו, הכיכר הרומית בשער שכם, גן העופל – מדרגות חולדה ומוזיאון הרכבל בהר ציון. החברה שמה לה למטרה לקדם ולשפר את חווית התיירים והתושבים באתריה ולחזק את מעמדה כמוקד עליה לרגל מכל העולם.

 

מטרות החברה: פיתוח ותפעול אתרי תיירות; תפעול וניהול מתחם חוצות היוצר ושכונות ימין משה ומשכנות שאננים; ניקיון ואחזקת העיר העתיקה וביצוע פרויקטים